No booking fees ! No Credit Card needed !

Free Property Listing

  Earn money by listing your property on Everestbnb 

 

No listing fees - No commissions - Always free !

 यस वेभसाईटमा लिस्टिंग तथा विज्ञापन गर्न शुल्क तिर्नु पर्दैन। यस वेभसाइट मार्फत भएको बुकिङ्गमा पनि कुनै कमिसन लाग्दैन। कहिलै कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन।

 

आवश्यक जानकारीहरु

१.

 बुकिङ्ग भएको जानकारी

• बुकिङ्गको जानकारी तपाइलाई इमेल बाट दिईनेछ ।• पाहुनाको बिस्तृत जानकारी Partner Dashboard अन्तर्गत रहेको Reservations खण्डमा हेर्नुहोस ।• पाहुना संग घर / होटलको कोठाको भाडा यस वेभसाईटमा तपाइले उल्लेख गरे बमोजिम लिनुहोस् साथै खाना, खाजा खाएको रकम पनि तपाई आफै तोकी लिनुहोस् ।

 • हाल "Book Now - Pay when you stay" नीति लागू गरिएकोले Everestbnb ले बुकिङ्गको बेलामा पाहुनासंग कुनै पैसा लिएको हुदैन । पाहुनाले रकम तपाईलाईनै प्रदान गर्नुपर्छ । Everestbnb.com ले पाहुना संग payment collection सम्बन्धी कुनै नयाँ नीति भविष्यमा लागू गर्ने भएमा तपाईलाई अग्रिम रुपमा सुचित गर्ने छ। 

• आवास संचालकको हित् लाई ध्यानमा राखेर भविष्यमा Online Payment Collection System लागू गर्न सक्नेछ। जस मार्फत पाहुनाहरुले बुकिङ्ग गर्नकालागि Debit / Credit Card, Wallet आदिको प्रयोग गर्ने सुबिधा प्राप्त गर्ने छन्। यसबाट आवास संचालकहरुले भोगिरहनु Last hour cancellation तथा No Show जस्ता समस्याहरुबाट राहत मिल्नेछ।

 

२. 

पाहुनाको विवरण राख्ने सम्बन्धमा• पाहुनाले Everestbnb वेभसाईट मार्फत बुकिङ्ग गर्दा आफ्नो नाम, ठेगाना, इमेल र फोन / मोबाइल नम्बर प्रदान गरेको हुन्छ त्यो विवरण तपाइलाई इमेल मार्फत पठाइने छ ।• तपाइले पनि एउटा पाहुना विवरण पुस्तिका राख्नु पर्नेछ। पाहुना आएपछि पाहुनालाई सोधेर उक्त पुस्तिकामा पाहुनाको नाम, ठेगाना, फोन / मोबाइल नम्बर, परिचय पत्र नम्बर र हस्ताक्षर राख्नुपर्छ।• बिदेशी पाहुनाको लागी राहदानी र स्वदेशी पाहुनाको लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको परिचय पत्र जस्तै नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र वा राहदानी पाहुना संग मागी पुस्तिकामा लेखिएको विवरण दुरुस्त छ-छैन जांच गर्नु पर्छ।

३.

प्रोमोशन • तपाईको आवास बुकिङ्ग गर्न पाहुनाहरुलाई आकर्षित गर्न Everestbnb.com ले १५ % सम्म छुट कुपन वा गिफ्ट भौचर code जारी गर्न सक्नेछ।  उक्त छुट सुबिधा पाहुनाहरुले भुक्तानी गर्दा तपाईले दिनुपर्ने छ।  यो छुट सुबिधा कोठा बुकिङ्ग रकममा मात्र लागू हुनेछ। Everestbnb.com मार्फत बुकिङ्ग गरि तपाईको आवासमा बस्न आउने पाहुनाले यो छुट प्राप्त गर्ने छन्। • हालको लागि १० % छुट प्रदान गर्न कुपन कोड 'EVERESTBNB' लागू गरिएको छ। यो कोड मौखिक रुपमा तपाईलाई भन्ने वा बुकिङ्ग इमेल वा भौचरमा लिखित रुपमा देखाई तपाईको आवासमा बस्ने पाहुनाले १० % छुट प्राप्त गर्नेछन।

 

  • Read  General Terms & Conditions 

____Everestbnb मा Listing गर्न धेरै सजिलो छ

 लिस्टिंग गर्न कम्तिमा १० मिनेट समय लाग्छ।

 

१. यस वेभसाइटमा LOG IN गरि तपाई आफैले आवासको विवरणहरु भरि लिस्टिंग गर्न तलको आवास सूचीकरण प्रक्रिया पुरा गर्नुहोस् । 

• तलको i Information फारम भरि   SUBSCRIBE NOW !   Button click क्लिक गर्नुहोस। 

• Everestbnb बाट स्वीकृत हुनका लागी केहि समय पर्खनुहोस् ।

• आवेदन स्वीकृत भैसकेपछि Homepage को Top Right Corner मा रहेको Log In  बटन मार्फत Login गरि Partner Dashboard मा गई Property Listing गर्नुहोस्। लिस्टिंग फारममा सम्पर्क ठेगाना, दिने सेवा, सुबिधाहरु तथा Room Rate सम्बन्धि विवरण भर्नुका साथै घर /भवनको फोटोहरु, कोठाको सुन्दर फोटोहरु समेत राख्नुपर्छ।

 लिस्टिंग गर्न सहयोग चाहिएमा यो भिडियो हेर्नुहोस्।

  

 

0
Life Time

Powered by Everestbnb Private Software, Nepal